Vyjádření pana Vondrušky k VV ČSMS DM


Zprvu jsem nechtěl na reakci Jiřího Hejtíka na článek Petra Grosskopfa vůbec reagovat, ale ta pomluva, že jsem na jednání přinesl jen polévku, guláš a pivo mi nedala a já musím ten průběh dát veřejnosti na vědomí. Hejtík s Krajčovičem mi nesahají v motokrosu ani po kotníky. Já na rozdíl od nich toho na motocyklu dokázal více a i potom mám značně na vrh. Až vychovají jezdce, jako byli, nebo jsou: Dietmar Lacher, Jochen Jasinski nebo Michal Kadleček, tak si mohou se mnou sednout k jednomu stolu a bavit se o motokrosu. Nerad se chlubím, co jsem udělal, ale on to p. Hejtík ani neví. Musel jsem proto tak učinit. Ještě bych chtěl ukázat na rozdíly mezi  p. Hejtíkem a p. Grosskopfem. Pan Hejtík z motokrosu jen bral, ať už jako funkcionář, nebo jako hlasatel. Kdež to p. Grosskopf motokros  jen podporoval nejen materiálně, ale také finančně. Rozhodně jsem nesouhlasil  s Krajčovičovým návrhem, který přečetl v sobotu před první veřejnou schůzí a posléze to pak i veřejně přednesl, že juniorskou repre bude zajišťovat p. Jankovský. Upozornil jsem ho ihned, že tohle jsme tu už měli a aby zde nedělal druhý Jinín. A to byl celý kámen úrazu. V tu chvíli poznal že s tím nesouhlasím a že to se mnou nebude mít jednoduché. Však také ne nadarmo Petru Grosskopfovi po týdnu řekl, že nás má oba rád, ale že já jsem problémový. V pátek před brněnským setkáním byla schůze VVDM a tam Petr navrhl, abych byl přijat za sedmého člena, protože já byl se Z. Velkým jediným, kdo bojoval otevřeně proti AČR a kdo sháněl podpisy na odstoupení VV motokrosu AČR. Šestičlenný výbor mě jednomyslně přijal. I Ty pane Hejtíku. Za čtyři dny poté jsem byl již nepohodlný, proto jsem musel být odstraněn. Nevím, co spojuje pana Abraháma s Krajčovičem, ale ani po dvou dopisech, kde jsem p. Abraháma žádal o schůzku, jsem neobdržel žádnou odpověď. Tím jsem skončil po čtyřech dnech ve VVDM, aniž by mi to někdo tlumočil. Sám, předseda VVDM nedostal žádnou zprávu o tom dění. Z internetu jsme se pak dočetli, že VV DM byl zúžen o dva členy. Když jsem se ptal p. Hejtíka  po telefonu , kdo  jsou ti dva členové, protože on to zveřejnil, odpověděl mi že neví a že se na to musím zeptat předsedy. Přitom to byl on, kdo to na internetu zveřejnil. To byla první lež od něho a druhá následovala, když napsal, že jednání VV DM trvalo 20 minut a já na jednání přinesl jen polévku, guláš a pivo. On totiž moje návrhy a termíny nemohl ani vidět. Krajčovič odešel asi po 3 minutách a řekl p. Hejtíkovi, že na něho čeká v autě a aby si pospíšil. Když ho pan Červenka požádal, aby tam nechal ty sportovní řády, které měl již údajně napsané, jak řekl při příchodu, vstal a odpověděl, že takovým lidem jako jsme mi (Jiří Červenka, Zdeněk Velký a Mirek Vondruška) žádné řády nedá, zvedl se a odešel. To znamená, že on na tom jednání strávil cca 5 minut a ne 20, jak on uvádí. To je ta druhá lež. Pan Hejtík je tím pádem pro mne nevěrohodný. Oni přišli na to setkání již s úmyslem, že co nejrychleji odejdou a vyvolají takový cirkus, jaký dnes v ČSMS je. Je mi to velice líto co se děje, ale na všem má vinu jen Krajčovič. On to byl, kdo v předvečer u Tondy Baborovského před středeční schůzkou v Berouně říkal, že mu p. Abrahám slíbil pro p. Jankovského 1 mil. korun. Mimochodem mi to volal druhý den pan Hanousek, který byl u toho také přítomen a slyšel to. Byl z toho velice rozhozen a řekl mi, že to bude to samé, jako to bylo v Jiníně. My ho po příchodu na toto téma oslovili a on reagoval, tak jak reagoval. K tématu spolupráce ČSMS s výrobcem motocyklů KTM. Osobně jsem se v Matinghofenu informoval a tam nikdo o žádné spolupráci neví. To je každý rok ta stejná taktika od Krajčoviče. Vždy má podporu od fabriky, ale nikdy jsme to na jeho motocyklu neviděli. Na začátku velká slova a pak malé skutky. Jezdci  kteří u něho jezdili by mohli vyprávět. Ervíne, vůbec by nebylo špatné kdybys uhradil to, co mi ještě dlužíš.

Doufám že se po roce dočkám toho, co slíbil p. Abrahám, že po roce bude valná hromada a volby. Bude to jeden promarněný rok a věřím že v tom výboru moc lidí nezůstane. Dokud nebude udělán kalendář  tak, aby mohli mladí jezdit na závody do Německa na ADAC a až se začnou tam prosazovat, pak teprve mohou pomýšlet na to aby startovali na ME. Zatím tomu tak není a ten kalendář také s ADAC koliduje. Důkazem toho, že je to jediná správná cesta pro nás, je to, kolik špičkových jezdců MS těmito závody prošla. Ervín a spol. chtějí něco plánovat, rozhazují miliony a přitom ještě vůbec nikdo neví kolik peněz ze školství vůbec přijde. Bylo by toho určitě ještě hodně o čem by se dalo mluvit, ale momentálně je to jen ztráta času. Doufám že si každý, kdo si tyto řádky přečetl  udělá svůj úsudek a když bude někdo chtít diskutovat, jsem k dispozici. Vždyť mi potkáváte často na závodech.

S pozdravem p. Vondruška